WeldCube

Fronius WeldCube за цялостен контрол, анализ, съхранение и управление на заваръчните процеси и операции в модерните, иновативни, машиностроителни производства.

WeldCube е софтуер обхващащ и документиращ целият заваръчен процес – заваръчното оборудване с което е направена операцията; използваният заваръчен процес; табличен и графичен запис на заваръчните параметри на всяка заварка; изразходваните консумативи за нея; наличие/неналичие на отклонение от предварително зададените граници-лимитни стойности на заваръчните параметри; съхранение на паспорт/документ във база данни, за всяко едно заварено изделие. Софтуера може да се ползва централизирано или децентрализирано.