MIG/MAG ЗАВАРЯВАНЕ

transsteel 3500, 5000 synergic

При заваряване в защитна газова среда ( MIG / MAG ) се използва топим електроден тел. Той преминава през медна контактна дюза и се подава в зоната на заваряване. Благодарение на потенциалната разлика между контактната дюза и заваряваното изделие, между електродния тел и изделието се генерира електрическа дъга. Дъгата стопява заваряваните краища, като се образува заваръчна вана. Подаваният с постоянна скорост  електроден тел също се топи и отделените от него капки метал се пренасят в заваръчната вана. Обикновено се заварява при обратна полярност, като изделието е свързано с отрицателния извод на токоизточника.

При MIG заваряване на високолегирани стомани и на сплави на цветни метали, защитният газ е аргон (Ar) и по-рядко хелий (He) или хелиево-аргонова смес (He+Ar). При заваряване на мед и медни сплави се използва и азот (N2).

При MAG заваряване се използват въглероден диоксид (CO2) или смеси на аргон с кислород (Ar+O2), и/или въглероден диоксид (Ar+CO2, Ar+CO2+O2). В заваръчната дъга под действие на високата температура въглеродният диоксид се разпада на въглероден оксид и кислород (CO2 →CO+O2). Това води до окислително въздействие на защитната среда върху течния метал. За да се елиминира опасността от неметални включвания в метала на шева, заваръчните телове се легират с дезоксидиращи елементи. При заваряване на нелегирани, нисколегирани и среднолегирани стомани в качеството на такива елементи се използват манган (Mn) и силиций (Si). При заваряването на алуминий (Al) или алуминиеви сплави в защитна среда от Ar+O2 , в качеството на дезоксидиращ елемент се използва титан (Ti).


Имате въпроси? Свържете се с нас!