АПАРАТИ ЗА РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ

ap 150

Ръчното електродъгово заваряване ( заваряване с обмазани електроди ) е процес при който могат да бъдат заварени почти всички метали. Предимство на ММА заваряването е възможността за работа на открито.

Голяма част от машините позволяват и WIG заваряване.

Процесът на ръчно електродъгово заваряване е най-широко спектърен  и най – лесен за прилагане.


Имате въпроси? Свържете се с нас!