АПАРАТИ ЗА WIG/TIG ЗАВАРЯВАНЕ

АПАРАТИ ЗА wig/tig ЗАВАРЯВАНЕ

TIG / WIG заваряване е процес при който се използва нетопим волфрамов електрод и инертен газ – аргон.

В зависимост от от дебелината на изделието и вида на съединението, заваряването се извършва с или без допълнителен метал.

WIG заваряването може да се изпълнява ръчно ( бренера се държи с една ръка, а допълнителния материал с другата ) или механизирано ( механизирано преместване на бренера и подаване на тела ).

При WIG – заваряване се работи с малки скорости на заваряване и ниска производителност на стопяване на материала. За осигуряване на висококачествен заваръчен шев е необходимо заварчика да е с висока квалификация.

За WIG – заваряване на почти всички материали ( с изключение на алуминий, магнезий и др. ) се използва постоянен ток при права полярност ( ( – ) на електрода ). Заваръчните токоизточници са с падаща статична ( волт – амперна ) характеристика.

За заваряване на материали с труднотопим окисен филм на повърхността ( алуминий ) се използва променлив ток.


Имате въпроси? Свържете се с нас!